Visie is waar je voor staat, missie is waar je voor gaat. Wij staan voor een leefbaar platteland. We willen dat jongeren in dorpen en op boerderijen gezien worden, zodat zij met plezier kunnen wonen en werken op het platteland. Dat is onze visie.

Missie
Voor een krachtige stem en positie van jongeren op het platteland is het van belang dat zij zich verenigen. Dit geldt voor jonge boeren én voor jongeren in dorpen. Deze lokale verenigingen worden ondersteund door Stichting Plattelandsjongeren. Dat doen we op drie manieren:

  • We leveren op uurbasis professionele ondersteuning aan de Agrarische Jongeren Kontakten;
  • We leveren op projectbasis enthousiaste kartrekkers aan PJNL;
  • We initiëren eigen projecten waarbij de genoemde klanten partners zijn.

Met in alles wat we doen als rode draad: oogst resultaat!