Het bestuur van de vereniging is hetzelfde bestuur als de vereniging NAJK.

Beleidsplan

Voor de jaren 2021 tot en met 2023 geldt het Beleidsplan “Een sterk en jong platteland”.

In verband met de ANBI status (in aanvraag) publiceren we op deze pagina een samenvatting van dat beleidsplan.

Vereniging Algemeen Plattelands Jongeren Werk (APJW)
Bemuurde Weerd OZ 12
3514 AN Utrecht

030-27 69 876
info@plattelandsjongeren.nl
www.plattelandsjongeren.nl

RSIN 806421940

Voorzitter en: Roy Meijer

Doel en acties
De vereniging APJW wil dé verbinder zijn voor jongeren in dorpen of op de boerderij. Dit wil de vereniging doen door jongeren te inspireren, motiveren en ondersteunen bij leven, wonen en werken.
Doelen van de vereniging:
1. Het (in)direct ondersteunen van besturen van 150 lokale afdelingen door middel van trainingen, workshops, begeleiding en faciliteiten. Middelen: nieuwsbrieven en Whatsappgroep.
2. Belangenbehartiging van alle jongeren op het platteland: hiertoe zetten we een meetinstrument in met benchmark waarmee gemeenten en provincies de Stand van het Platteland kunnen aflezen).
3. Het ontwikkelen en realiseren van diverse projecten die relevant zijn voor jongeren op het platteland. Met name mentale gezondheid, ondernemerschap en leefbaarheid.

Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen geen (onkosten-)vergoeding voor hun werkzaamheden. De vereniging heeft geen werknemers.

Financiële verantwoording
De vereniging ontvangt contributie van haar leden en dekt een deel van haar kosten middels projecten.