Aan je netwerk kan je heel veel hebben, het levert wellicht een stageplek of baan op. Ook kan het kansen bieden voor je vereniging in de vorm van interessante samenwerkingen. Tijdens de training ga je actief aan de gang met verschillende manieren van netwerken, doelen, het onderhouden en inzetten van netwerken en oefen je hiermee. Ook worden ervaringen uitgewisseld. Na deze training heb je een goed beeld van wat netwerken is en hoe je dat slim kan gebruiken.