Een instructie op verantwoord alcoholgebruik. Tijdens de training worden op een interactieve manier de do’s en don’t van alcohol schenken besproken. Er wordt aandacht besteedt aan wetten omtrent alcoholgebruik, het omgaan met riskant alcoholgebruik en kennis aangeboden over alcohol en drugs. Na de training kent elke barvrijwilliger de verantwoording van achter de bar staan en ontvangt het officiële IVA-certificaat.