De secretariële ondersteuning van Stichting Plattelandsjongeren is zeer breed. Zo voeren we voor een aantal klanten het secretariaat, beheren we de mailaccount en agenda’s. We bieden een telefooncentrale. Sommige jongerenbesturen huren ons secretariaat in voor het maken van de agenda en notulen. Het plannen van de vergaderingen en de opmaak van de periodieke ledenbladen. Elke secretariële ondersteuning is denkbaar, op basis van de vraag maken we een passend aanbod.

Informeer wat wij voor jouw bestuur kunnen betekenen.