Een project van begin tot eind in goede banen leiden, de financiële situatie monitoren en bijsturen en het behalen van projectdoelen zijn voor onze projectleiders dagelijkse werkzaamheden. Stichting Plattelandsjongeren voert projecten uit op het platteland ter bevordering van de leefbaarheid, aanwenden van nieuwe kennis of specifiek voor de agrarische sector. We zijn actief in de non-profit sector en de projecten zijn vaak maatschappelijk van aard. Alle projecten richten zich op jongeren tot 35 jaar. Het acquireren van nieuwe projecten en het vinden van financieringsbronnen is voor een projectleider van Stichting Plattelandsjongeren bekend terrein.

Het inhuren van een projectleider is op basis van ureninzet en voor een bepaalde tijd. Een projectleider geeft periodiek een voortgangsrapportage.

Informeer wat wij voor jouw bestuur kunnen betekenen.