De verantwoordelijkheid van de penningmeester is groot. Naast de contributie van de leden lopen er vaak ook allerlei projectinkomsten door de boekhouding. Een groot misverstand is dat de penningmeester de administratie volledig zelf moet uitvoeren. Dat is teveel gevraagd van een vrijwilliger die vaak geen boekhoudkundige achtergrond heeft.

Stichting Plattelandsjongeren neemt de boekingen uit handen en zet jouw administratie in een eigen softwarepakket (AFAS) of dat van de vereniging. We maken stukken op voor de jaarrekening en/of ALV. De uitkomsten bespreken we met de penningmeester en we signaleren vaak knelpunten in bijvoorbeeld de wijze van factureren of overschrijven.

Informeer wat wij voor jouw bestuur kunnen betekenen.