Wereldboeren 2.0 is een vervolg op, je raadt het al, Wereldboeren 1.0. Bij deze vernieuwde versie ligt de focus meer op het klimaat. Wereldboeren 2.0 loopt in 2016, 2017, 2018 en 2019, en bestaat uit drie verschillende soorten activiteiten: maatschappelijke debatten, discussieavonden en kennisuitwisselingsreizen naar het buitenland. Bij de reizen ligt de nadruk op het klimaat. Het doel is om de jonge agrarische ondernemers bewust te maken van de wereld om zich heen; welke invloed heeft mijn handelen op de rest van de wereld?

wereldboeren 2.0 | stichting pjs | najk
NAJK in Texas

Maatschappelijke debatten

Een van de maatschappelijke debatten is georganiseerd met Pink, de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren. Jonge agrariërs en Pink-leden gingen samen in debat over verschillende standpunten op het gebied van voedsel en de voedselproductie.

Discussieavonden

Op agrarische MBO- en HBO-scholen en bij de verschillende AJK’s zijn discussieavonden georganiseerd rondom het thema ‘Banking for Food’. ‘Banking for Food’ is een project van de Rabobank over de voedselzekerheid in 2050 en de rol van de bank en de agrariër hierin. Een accountmanager van de Rabobank geeft hierover een presentatie en daaruit komen een aantal stellingen naar voren. Onder leiding van een dagelijks bestuurder van NAJK volgt daarna een Lagerhuis debat. Voor de verschillende standpunten worden zowel voor- als nadelen bedacht en deze worden door de twee groepen verdedigt met hun argumenten.

Kennisuitwisselingsreizen

Hoe boeren ze in Uruguay? Hoe verduurzamen ze in Texas? Of hoe gaan ze om met de bodem in Indonesië? Interessante vraagstukken waar tijdens de kennisuitwisselingsreizen een antwoord op wordt gevonden. Voor de jonge boeren is het razendinteressant om de agrarische sector van andere landen vanuit diverse oogpunten te bekijken. Tijdens deze reizen worden bedrijven bezocht en wordt er kennis uitgewisseld over de diverse agrarische sectoren, de belangenbehartiging, ketenontwikkeling, invloed van klimaatsverandering en de politieke invloed op de agrarische sector. Een mooie reis om als jonge agrariër je kennis te vergroten!

Melkveehouders in Indonesië
Opdrachtgever:
Ministerie van LNV
Uitvoering:
NAJK
Projectwebsite: