Jongeren richten met hun vriendengroep een plek in die gezelligheid en een sociaal netwerk biedt. Keten hebben dan ook een belangrijke sociale functie voor de jongeren op het platteland. Om de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten moet de functie van deze keten zo blijven en versterken. ‘De Beste Keet van Dronten’ bestrijdt samen met de jongeren drankmisbruik en onveiligheid in de keet. Hier hebben de jongeren zelf ook goede ideeën over. Volgens PJNL verdient iedere keet een plek op het platteland, mits er verantwoord wordt omgesprongen met de risico’s.

Zelf je keet verbeteren

De Beste Keet van Nederland is er voor keethouders, bezoekers, ouders én voor gemeentes die met keten in gesprek willen. Keeteigenaren en hun bezoekers leren door middel van de workshop alles rondom hun keet op een verantwoorde manier te regelen. Tijdens de workshop worden zeven belangrijke thema’s behandeld. Denk hierbij aan: brandveiligheid, huisregels, alcoholgebruik, een EHBO cursus en het opknappen/pimpen van de keet. De workshop/methodiek is ontwikkelt door Plattelandsjongeren.nl en haar jongerenteam van keetadviseurs, in samenwerking met het Trimbosinstituut en ministerie van Binnenlandse Zaken. De keetadviseurs zijn jongeren die zelf uit een keet komen, actief zijn in een keet of simpelweg interesse hebben in keten. Voor het geven van de workshop volgen de keetadviseurs een speciale training. De strategie om voor en door jongeren te werken is succesvol bewezen, doordat het nauw aansluit bij de leefwereld van de jongeren.